W czerwcu zrealizowaliśmy projekt oraz druk map turystycznych dla Hotelu Dal w Kielcach https://www.hoteldal.pl/