Licencjodawcą jest spółka Hotelmapa Sp. z o.o. z siedziba w Płocku (09-410) przy ul. Zbożowej 7 lok. 9.

Licencjobiorcą jest podmiot pobierający mapę dla wybranej miejscowości w wersji elektronicznej poprzez stronę Licencjodawcy www.hotelmapa.pl lub hotelmapa.pl.

Par. 1. W ramach udzielanej licencji Licencjodawca wyraża zgodę na:

  1. Umieszczenie mapy w wersji elektronicznej na stronie internetowej podanej w formularzu pobierania mapy na stronie sklep.hotelamapa.pl
  2. Umieszczanie mapy w wersji plików graficznych .jpg
  3. Umieszczanie mapy w wersji plików graficznych .pdf
  4. Umieszczanie mapy jako plików do pobrania w formacie .zip

Par. 2. W ramach udzielanej licencji Licencjodawca NIE wyraża zgody na:

  1. Modyfikowanie plików graficznych map poprzez nanoszenie tekstu lub innych elementów graficznych, a także kadrowanie mapy
  2. Usuwanie z mapy oznaczenie świadczącego, że autorem jest HotelMapa
  3. Wykorzystywania plików graficznych map w celach zarobkowych i komercyjnych zwłaszcza przez ich drukowanie i sprzedaż
  4. Dalszej odsprzedaży plików graficznych map

Pobierając mapę w wersji elektronicznej Licencjobiorca potwierdza że zna i akceptuję warunki licencji znajdujące się na stronie sklep.hotemapa.pl.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email: biuro@hotelmapa.pl